Hvem er vi

Kulturklodser 

Ideen med Kulturklodser er at skabe et forum for analyserende kulturartikler, anmeldelser og essays fordelt på de tre undergrupper film, litteratur og musik. Vi henvender os til alle kulturelt interesserede og beflitter os på at vække interesse, optegne sammenhænge, gøre opmærksom på det oversete og underprioriterede – og, omvendt, at se på det velkendte med nye øjne.

Kulturklodser beskæftiger sig ikke udelukkende med det dagsfriske – eller det, tidsånden tilsiger os, er vigtigt. Tværtimod genbesøger vi gerne ethvert tidligere værk, der har overbevisende kvaliteter, hvad enten det efter vores mening er overset eller en fast del af den etablerede kulturelle bevidsthed.

 Anne Meulengracht og Mads Kjær Larsen

Anne Meulengracht
Cand.mag

Kontakt
annemeulengracht@gmail.com

Mads Kjær Larsen
Cand.mag.

Kontakt
Mads.kj.larsen@gmail.com

Hvis et udtryk – fra før eller nu – har kvalitet har det også aktualitet

Artikler bestående i lister, opsummeringer og anbefalinger er også en del af repertoiret, fordi der somme tider skal hors d’oeuvres til, førend man går i gang med de mere kalorieholdige retter. Vi tilstræber en vekselvirkning mellem det underholdende og det dybdeborende. 

Vores politik er desuden, at ethvert værk er potentielt interessant, derfor anerkender vi ikke det postulerede skel mellem fin-og lavkultur.

Det centrale er værkets æstetiske kvaliteter og prætentioner

Fordringen om forståelse, fortolkning og indlevelse er den samme uanset rammen og udtrykket. Det er en af de ting, vi gerne vil betone, og vi bestræber os derfor på at forholde os til ethvert værk ud fra dets egne præmisser.

Vi vil desuden i vores kritik tilstræbe en analyserende, fortolkende og perspektiverende tilgang, frem for den handlingsrefererende tilgang, man oftest ser anvendt i dagspressen.

Vi introducerer ydermere til en underkategori, Oscar, der sammenfattende behandler spillet, strategien, kampagnerne og interessenterne – samt vurderer chancerne i hovedkategorierne – i kapløbet op til den årlige uddeling af filmverdenens mest prestigiøse hæder. Intet dansk medie har, os bekendt, behandlet dette kæmpemæssige show business-maskineri, hvor det kommercielle og kunstneriske hvert år tager livtag med hinanden, fyldestgørende og løbende filmåret igennem. Denne lakune vil vi bestræbe os på at lukke, så både novicer og indviede kan blive udfordret og oplyst. Vi håber at gøre alment filminteresserede til dedikerede oscarentusiaster!

Tilbage til Forsiden